Zadzwoń i umów się na wizytę: +48 91 883 52 52, +48 607 502 665

Obowiązek informacyjny RODO 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”), informujemy, że:

– Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Notariusz Joanna Krasocka prowadząca kancelarię notarialną w Szczecinie, adres: ulica Sienna 6/U3, 70-542 Szczecin, nr tel.: 91 883 52 52, adres e-mail: notariusz@krasocka.pl;

– działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na nią obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit. g), f) oraz j) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO);

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych podejmowanych na Pani/Pana życzenie jak również w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku);

– Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne (np. sądy i organy skarbowe) w zakresie realizacji obowiązków prawnych; – Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat

od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymała te dane; – przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie;

– ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,

– podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym; jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych;

– do czasu dokonania czynności, z przyczyn związanych z Pani/Pana indywidualną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych;

– w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Close Menu