Zadzwoń i umów się na wizytę: +48 91 883 52 52, +48 607 502 665

Zgodnie w ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie za dokonane czynności notarialne Notariuszowi przysługuje wynagrodzenie zwane taksą notarialną, określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wysokość taksy notarialnej regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT. 

W celu ustalenia wysokości taksy notarialnej za daną czynność notarialną zapraszam do kontaktu z Kancelarią Notarialną (91 883 52 52, notariusz@krasocka.pl). 

Ponadto w zależności od dokonywanej czynności notarialnej Notariusz pobiera: 

  • podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych;
  • podatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn;
  • opłatę sądową na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

    Honorujemy płatności kartami płatniczymi, przy czym podatki i opłaty sądowe, których płatnikiem jest notariusz, pobierane są wyłącznie gotówką.

Close Menu