Zadzwoń i umów się na wizytę: +48 91 883 52 52, +48 607 502 665
Każdy, kto bierze udział w czynności notarialnej, powinien posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (to jest dowód osobisty, paszport, kartę pobytu wydaną cudzoziemcowi).

– imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, nr i data ważności dowodu osobistego lub paszportu, stan cywilny, 

– w przypadku innego niż ustawowy małżeński ustrój majątkowy – dokument będący podstawą wprowadzenia rozdzielności majątkowej (wypis aktu notarialnego, odpis prawomocnego wyroku rozwodowego), 

– w przypadku osoby reprezentowanej przez pełnomocnika – dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, nr i data ważności dowodu osobistego lub paszportu) oraz wypis aktu notarialnego obejmującego pełnomocnictwo. 

– numery KRS, NIP i REGON, adres do doręczeń, 

– dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną (imiona, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, nr i data ważności dowodu osobistego lub paszportu), 

– uchwałę właściwego organu osoby prawnej obejmującą zgodę na dokonanie czynności notarialnej, chyba że z ustawy lub z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej (np. z umowy spółki) wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna. 

Close Menu